Rijksstraatweg 167-169 Wassenaar-16

Advies

Adviezen die leiden naar oplossingen

In het dichtbevolkte Nederland heeft elke vierkante meter grond een vastgelegde bestemming. Tegelijk volgen ruimtelijke plannen elkaar in hoog tempo op. Die veranderende inzichten over de inrichting van ons land hebben ook consequenties voor u. Als eigenaar, gebruiker, huurder of pachter van gebouwen en gronden in het buitengebied hebt u daar professioneel advies bij nodig. Het kan bijvoorbeeld gaan over:

– Onteigening

– Aan- en verkoop

– Ingebruikgeving via huur, pacht en erfpacht

– Ruimtelijke ordeningsvraagstukken

Het team van VLNN Rentmeesters geeft antwoord op uw vraag, een helder zicht op het probleem en vooral: hoe dat uit de wereld te krijgen. Samen met u en met een eventuele wederpartij werken we aan een oplossing. We doen dat altijd op basis van respect en met oog en oor voor alle ingebrachte argumenten. Waarbij we scherpe onderhandelingen en een gedurfde onderbouwing niet uit de weg gaan. Alles ten dienste van uw belang.

 

 

Heeft u een vraag of advies nodig?

Wij helpen u graag

ir. F.A.M. Pikavet RT (Ferry)
Rentmeester / adviseur grondzaken
0348-748400
f.pikavet@vlnn.nl
mr. ing. J.M. Naus RT (Joan)
Rentmeester / adviseur grondzaken
0348-748400
j.naus@vlnn.nl