Natuurgebied de Wolvenpolder, een jaar later

28 september 2017
Natuurgebied De Wolvenpolder aan de oostkant van Spijkenisse is door de provincie Zuid-Holland officieel overgedragen aan Natuurmonumenten. Die gaat het jonge natuurontwikkelingsgebied verder beheren. In 2014 en 2015 heeft de provincie de bijna veertig hectare grond aangekocht en als natuurgebied ingericht. Het is nog een jong natuurgebied dat volop in ontwikkeling is. Door herstel van het waterpeil kunnen rietmoeras en kruidenrijk grasland ontstaan. Moerasgebieden zijn van groot belang voor water- en moerasvogels als roerdomp en rietzanger, maar ook voor libellen, vissen, amfibieën en de bijzondere noordse woelmuis. De kruidenrijke graslanden liggen om het moeras heen en zijn bijvoorbeeld belangrijk voor bijen en vlinders. Het beheer van Natuurmonumenten is erop gericht om deze ontwikkelingen te bevorderen. De provincie heeft het gebied aangekocht en in 2014/2015 ingericht als natuurgebied. Met de inrichting is het gebied zo aangepast dat het waterpeil in de Wolvenpolder kan worden opgezet zonder dat de omgeving last krijgt van hoge waterstanden. Ook zijn er verschillende voorzieningen aangelegd om mensen te kunnen laten genieten van het gebied, zoals een wandelroute, een parkeerplaats en een vogelkijkhut.
Afbeelding voor Natuurgebied de Wolvenpolder, een jaar later