rondhout.jpg

Informatie over

Telefoon Driebruggen

(0348) 748400


Telefoon Leur

(024) 6633459


Kantoor Driebruggen

Kantoor Leur

Online verkoop wordt de trend

(Boerderij Ambitie, april 2015, door: Ronald Buitenhuis, foto: Tamara Reijers)

In de katern Ambitie van De Boerderij deze maand een uitgebreid artikel over online verkoop van agrarische grond. Hoewel journalist Ronald Buitenhuis in het artikel eerst vaststelt dat de online verkoop van agrarische gronden maar langzaam van de grond komt, komt hij tot de conclusie dat online verkoop wel degelijk een trend is. Buitenhuis citeert hierbij onder meer Jurjen Nannenga van Van Lanschot Nannenga Naus. Het lijkt erop dat de markt nog moet wennen aan landelijke online verkoop. Dat zou wel veel sneller kunnen gaan met het online verpachten van agrarisch vastgoed, omdat pacht laagdrempeliger is dan online verkoop. Van Lanschot Nannenga Naus lanceert binnenkort in samenwerking met Troostwijk een website voor het online pachten en verpachten van landbouwgrond.

Het artikel in Ambitie (De Boerderij) van april 2015 leest u hier.

Biltstede Makelaars onder dak bij Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters

Logo BiltstedeVan Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters is een unieke samenwerking aangegaan met Biltstede Makelaars. Biltstede Makelaars is sinds jaar en dag gespecialiseerd in de aan- en verkoop van landgoederen, monumenten en vastgoed in natuurgebieden. 

Biltstede en Van Lanschot Nannenga Naus werken al langer samen op het gebied van taxaties van landgoederen en complexe erfpachtvraagstukken. Door de intensievere samenwerking ontstaat een combinatie die uniek is in Nederland. De samenwerking heeft onder meer tot gevolg dat Biltstede en Van Lanschot Nannnenga Naus nu gebruik kunnen maken van elkaars expertise en netwerken. Opdrachtgevers plukken daar de vruchten van.
Per 1 maart is het kantoor van Biltstede verhuisd naar de kantoorlocatie van Van Lanschot Nannenga Naus in Driebruggen.

De website van Biltstede Makelaars vindt u op www.biltstede.nl.

Zonder NB-vergunning geen financiering

Rob Aagten van Geling Advies

 
Rob
Aagten van Geling Advies heeft voor de medewerkers van VLNN en VLNN Interfarms een kennismiddag verzorgd over RO en milieuwetgeving. Met name is uitleg gegeven over de Natuurbeschermingswet. In Nederland zijn ruim 160 natuurgebieden aangewezen als Natura2000 gebied. Bijna elk veehouderijbedrijf in Nederland is vanwege zijn stikstofemissie gelegen binnen de invloedsfeer van een van deze 160 gebieden. Volgens Rob Aagten zijn hierdoor bijna alle veehouderijbedrijven in Nederland vergunningplichtig. Ook de banken zijn hiervan op de hoogte. Zonder NB-vergunning wordt het moeilijk om financiering te krijgen, zelfs voor de aankoop van grond.

Het was een erg leerzame middag die bovendien meetelt voor de Permante Educatie vanuit de NVR.

Natuurschoonwet in open weidevogelgebied?

Jazeker! Landgoed Agthoven aan de Oude Rijn te Leiderdorp, middenin het open weidevogelgebied van het Groene Hart van Zuid Holland, is dit jaar gerangschikt onder de Natuurschoonwet. 
Kaart Natuurschoonwet

Lees meer: Natuurschoonwet in open weidevogelgebied?

Beleggingsstrategie DrieGasthuizenGroep getoetst

In opdracht van de DrieGasthuizenGroep in Arnhem heeft Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters de strategie van de agrarische vastgoedportefeuille van de Steunstichting Arnhemse Gasthuizen getoetst. Joan Naus en Jurjen Nannenga analyseerden de portefeuille en brachten advies uit met betrekking tot de beleggingsstrategie.

Beleggingsstrategie getoetst

Lees meer: Beleggingsstrategie DrieGasthuizenGroep getoetst

© 2018 | Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters B.V.