gracht3.jpg

Informatie over

Telefoon Driebruggen

(0348) 748400


Telefoon Leur

(024) 6633459


Kantoor Driebruggen

Kantoor Leur

Nieuwe LTO Gasunie normen

Op 12 juni 2015 hebben LTO Nederland en Gasunie een akkoord bereikt over de nieuwe vergoedingen 2015 voor grondeigenaren en grondgebruikers bij het leggen van Gasunieleidingen in agrarische grond en de aanpassing van de tarieven voor gewasschaden.

De vergoedingen bestaan uit een vergoeding voor de grondeigenaar, dat is de afsluitvergoeding zakelijk recht, en een vergoeding voor de gebruiker, dat is de meewerkvergoeding werkstrook.

De afsluitvergoeding zakelijk recht is een vergoeding voor de medewerking aan het vestigen van het recht van opstal en bedraagt € 2,95 per m2 belemmerende strook. Hierover kan nog een efficiëntiepremie van 20% worden verkregen, indien het aangeboden contract binnen zes weken wordt ondertekend.

De meewerkvergoeding werkstrook is een vergoeding die wordt verkregen over de strook grond die de Gasunie nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren tijdens de aanleg van de leiding. Deze vergoeding bedraagt € 1,18 per m2 werkstrook. Ook hier kan een efficiëntiepremie worden verkregen gelijk aan die voor de eigenaren.

Gewasschadevergoedingen
Daarnaast zijn de Gasunie en LTO Nederland het eens geworden over de gewasschadevergoedingen voor het jaar 2015. Zie hiervoor de “Tarieven Gasunie - LTO Nederland 2015”, die als bijlage bij deze e-mail is toegevoegd. Het betreffen zogenaamde voorschottarieven. Mocht blijken dat de voorschottarieven te laag zijn vastgesteld, dan vindt er op basis van nacalculatie bijbetaling plaats.

Binnen de door LTO Nederland en de Gasunie overeengekomen systematiek zijn de gewassentarieven voor 2015 voor een aantal gewassen behoorlijk verlaagd ten opzichte van de tarieven voor 2014. De opbrengsten van de gewassen waren in 2014 over de hele linie nogal wat lager. Mogelijk dat hierdoor in 2015, als gevolg van hogere prijzen dan de prijzen waarvan bij de totstandkoming van de tarievenlijst 2015 vanuit is gegaan, bijbetaald moet gaan worden door de Gasunie; het initiatief voor een bijbetaling ligt bij de grondeigenaar/gebruiker.

© 2018 | Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters B.V.