lekdijk.jpg

Informatie over

Telefoon Driebruggen

(0348) 748400


Telefoon Leur

(024) 6633459


Kantoor Driebruggen

Kantoor Leur

Zonder NB-vergunning geen financiering

Rob Aagten van Geling Advies

 
Rob
Aagten van Geling Advies heeft voor de medewerkers van VLNN en VLNN Interfarms een kennismiddag verzorgd over RO en milieuwetgeving. Met name is uitleg gegeven over de Natuurbeschermingswet. In Nederland zijn ruim 160 natuurgebieden aangewezen als Natura2000 gebied. Bijna elk veehouderijbedrijf in Nederland is vanwege zijn stikstofemissie gelegen binnen de invloedsfeer van een van deze 160 gebieden. Volgens Rob Aagten zijn hierdoor bijna alle veehouderijbedrijven in Nederland vergunningplichtig. Ook de banken zijn hiervan op de hoogte. Zonder NB-vergunning wordt het moeilijk om financiering te krijgen, zelfs voor de aankoop van grond.

Het was een erg leerzame middag die bovendien meetelt voor de Permante Educatie vanuit de NVR.

© 2018 | Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters B.V.