6.jpg

Informatie over

Telefoon Driebruggen

(0348) 748400


Telefoon Leur

(024) 6633459


Kantoor Driebruggen

Kantoor Leur

Taxaties

taxeren van inbrengwaarde

Het taxeren van onroerend goed is een vak dat vraagt om deskundige mensen. Onze taxerende rentmeesters zijn gecertificeerd, kennen de markt en de praktijk en beschikken over de juiste juridische en technische kennis. Met een goed onderbouwde taxatie stellen wij u in staat om de juiste beslissingen te nemen, staat u sterk in een juridische procedure en nog belangrijker: met een goede taxatie van het onroerend goed voorkomt u procedures.

Taxaties van onroerend goed

Wij kunnen u van dienst zijn bij het taxeren van onroerende goed voor verschillende doeleinden:

• Bij de aankoop ter voorkoming van onteigening.
• Voor de canonbepaling bij uitgifte in erfpacht of herziening van de canon.
• Ten behoeve van aan- of verkoop.
• Bij overdracht in de familiesfeer.
• De waardering van inbrengwaarde bij grondexploitaties.
• Voor een second opinion.
• Voor schadetaxaties.

Van Lanschot Nannenga Naus staat voor objectieve taxaties gebaseerd op een heldere onderbouwing. Het leveren van maatwerk is ons uitgangspunt. Als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Stel uw vraag aan Joan Naus

Specialisaties

Binnen de vakgebieden kunnen wij voor nagenoeg elk type onroerend goed een taxatie opstellen. Tevens beschikken wij over specialistische kennis met betrekking tot de volgende disciplines:

• Volledige schadeloosstelling op basis van de Onteigeningswet.
• Het taxeren van de waarde van beperkte rechten zoals erfpacht en de waarde van het blote eigendom.
• Het taxeren van incourante objecten.

Vakgebieden

taxatie van incourante objecten
Onze expertise bij het taxeren van onroerend goederen richt zich primair op het landelijke gebied en de periferie van het stedelijke gebied. Wij beschikken over gedegen kennis inzake de volgende vakgebieden:

• melkveehouderij;
• akkerbouw;
• (glas)tuinbouw;
• sierteelt;
• bosbouw;
• monumenten;
• landgoederen.

© 2018 | Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters B.V.