8.jpg

Informatie over

Telefoon Driebruggen

(0348) 748400


Telefoon Leur

(024) 6633459


Kantoor Driebruggen

Kantoor Leur

BeheerVan Lanschot Nannenga Naus staat voor een duurzaam beheer van uw onroerend goed. Een beheer dat is gericht op de toekomst, met respect voor hetgeen zorgvuldig tot stand is gebracht.

Beheer van onroerend goed in het landelijk gebied is traditioneel de basis van het rentmeestersvak. Het fundament van een beheer is de vertrouwensrelatie tussen de opdrachtgever en de rentmeester. Vanuit deze vertrouwensbasis kan een duurzame samenwerking groeien, die zich in veel gevallen vele jaren voortzet.

Stel uw vraag aan Wiet van Lanschot

Beheer van onroerend goed

Wij verzorgen het beheer van landgoederen, verpachte boerderijen en bijzondere vastgoedportefeuilles in de stedelijke omgeving. In overleg met de opdrachtgever wordt de doelstelling bepaald, waarna het gewenste beheer aanvangt. Beheer is maatwerk en mede om die reden is er regelmatig overleg tussen de rentmeester en de opdrachtgever.

Door de korte lijnen en het persoonlijke contact kan het beheer telkens goed afgestemd worden op de wensen van de opdrachtgever. Wij benaderen het beheer vanuit kansen en niet vanuit bedreigingen. Wij onderzoeken onder andere de subsidiemogelijkheden en fiscale faciliteiten om een optimaal rendement te kunnen bewerkstelligen.

Natuurschoonwet

Van papierenrompslomp tot gewenste beschikking

Bent u bekend met de fiscale mogelijkheden van de Natuurschoonwet? Heeft u als eens overwogen om een aanvraag in te dienen? Bent u daarbij gestuit op een papierenrompslomp en heeft u toen besloten om de aanvraag even te laten liggen, of het bijltje er definitief bij neer te leggen?

Lees meer: Natuurschoonwet

Werkzaamheden

De werkzaamheden die horen bij het beheer van onroerend goed zijn zeer divers. Het beheer omvat ondermeer de volgende werkzaamheden:

• Opstellen en actueel houden van overeenkomsten ten aanzien van het gebruik van grond en/of opstallen.
• Incasso van pacht- en huurpenningen.
• Bosbeheer en bosexploitatie.
• Beheer van natuur- en recreatieterreinen.
• Planning en aanbesteden van onderhoud aan de opstallen.
• Verzorgen van de (financiële) administratie
• Opstellen van beheer- en exploiatieplannen
• Verzorgen van de (financiële) administratie.
• Aanvragen van subsidies.
• Onderhouden van de contacten met  pachters, huurders en vertegenwoordigers van de overheid. Een goede relatie met deze partijen is van groot belang.

Tevens adviseren en begeleiden wij onze opdrachtgevers bij het realiseren van herbestemming en herontwikkeling van vrijgekomen agrarische gebouwen.

Indien u benieuwd bent naar het maatwerk dat onze organisatie u kan leveren bij het beheer van onroerend goed, neemt u dan gerust contact met ons op.

© 2018 | Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters B.V.